Disclaimer & Privacy

De op deze website getoonde informatie wordt door Bergman Cosmetics  met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Bergman Cosmetics verstrekt door middel van deze website louter  informatie over producten en diensten die door Bergman Beauty Care  worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Bergman Cosmetics  aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. Bergman Cosmetics  aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van Bergman Cosmetics opgenomen informatie.  

Hoewel  Bergman Cosmetics alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Bergman Cosmetics niet aansprakelijk voor informatie en / of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden. U gaat ermee akkoord dat u deze site uitsluitend bezoekt voor uw eigen, persoonlijke gebruik. Het distribueren, aanpassen, publiceren of gebruiken van foto's en informatie op deze site, anders dan het bekijken van algemene of promotionele informatie voor uw persoonlijke gebruik is niet toegestaan, tenzij Bergman Cosmetics u daartoe vooraf toestemming heeft verleend. 
Deze site en alle erop vastgelegde werken zijn auteursrechtelijk beschermd. Het auteursrecht op de inhoud van deze website en alle downloads komt toe aan Bergman Cosmetics. De informatie op deze website met inbegrip van alle tekst, afbeeldingen, logo's, presentaties,cijfers en geluid, mogen zonder schriftelijke toestemming van  Bergman Cosmetics niet worden verveelvoudigd, gedistribueerd, opgeslagen of overgedragen. Het is niet toegestaan onze website te framen. Het aanbrengen van wijzigingen door derden in de inhoud en opbouw van deze website is uitdrukkelijk verboden. Commerciële verveelvoudiging, opslag en openbaarmaking is zonder schriftelijke toestemming van Bergman Cosmetics verboden en strafbaar als misdrijf. Het overnemen van foto's zoals bedoeld in artikel 15 van de Auteurswet is niet toegestaan. 
PRIVACY POLICYAlgemeen
Dit is de website van Bergman Cosmetics.

Het bedrijfsadres is:

Bergman Cosmetics

Rijksweg 69

1411 GE Naarden


Wij respecteren uw privacy en zorgen ervoor dat uw persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk blijven. Persoonlijke gegevens van deelnemers en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld, verwerkt en beveiligd. Wij houden ons dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. Informatie over het College Bescherming Persoonsgegevens kunt u hier vinden. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Bergman Cosmetics.

Als u zich inschrijft voor de nieuws brief van Bergman Beauty Care hebben wij u naam en e-mail adres nodig om uw de nieuwsbrief te sturen.

Wij gebruiken deze gegevens tevens om u op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot het merk Bergman en de producten. Indien u dit niet langer op prijs stelt kunt u dit via een e-mail aan info@bergmanbeauty.com ons laten weten. Doeleinden
Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens om u de best mogelijke service te kunnen verlenen. Uw persoonlijke gegevens, zoals bijvoorbeeld uw  naam, adres, woonplaats en telefoonnummer, kunnen door ons worden gebruikt voor interne administratie en voor analyse- en marketingdoeleinden. Wij zullen voor het overige uw  gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Bergman Cosmetics. zal uw gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die betrokken zijn bij de uitvoering van uw bestelling. Vragen of verzoeken
U kunt ons op ieder moment verzoeken om uw persoonsgegevens aan te passen of te verwijderen door ons een e-mail te sturen naar info@bergmanbeauty.com. Na ontvangst van het verzoek zullen de betreffende gegevens uit de databank zo spoedig mogelijk worden aangepast of verwijderd. Ook voor andere vragen of opmerkingen aangaande het privacybeleid kunt u ons op eerder genoemd e-mail adres benaderen. Diversen
Op dit privacy statement is Nederlands Recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Check daarom regelmatig het privacy statement voor het privacybeleid van Bergman Cosmetics.

De laatste herziening van deze Disclaimer en Privacy Policy was op: maart 2012.

BLADER DOOR WEBSITE

BLADER DOOR CATEGORIE√čN

STAY IN TOUCH